Aktualne promocje Topsanit!

do koszyka suma: 0,00 zł

Wiadomość została wysłana!

X

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIASIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.topsanit.pl

Sprzedającym jest:

Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C.
ul. Żółkiewskiego 12A
31-539 Kraków
NIP: 6751505962
REGON:123183761
wpisana do rejestru działalności gospodarczej przez: Urząd Miasta Krakowa

Adres do korespondencji:

Topsanit.pl
ul. Żółkiewskiego 12A
31-539 Kraków

Biuro :

ul. Żółkiewskiego 12A, 31-539 Kraków
Kontakt z Usługodawcą (Dział Obsługi Sklepu Internetowego ) można uzyskać:
- pod numerami telefonów: +48 535 348 038, +48 535 348 970
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@topsanit.pl
- korespondencyjnie

Wymagania techniczne

W celu korzystania z usług świadczonych przez Sklep na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, włączoną obsługę plików Cookies, aktywny adres e-mail.

§ 1 Definicje

Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący)– Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Przedmiot transakcji- Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Towar– rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Produkt– Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.topsanit.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona– Usługodawca i Klient.

Strona Sklepu– każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.topsanit.pl

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Sklep internetowy www.topsanit.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.topsanit.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia w Sklepie przyjmowane są przez stronę internetową.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail oraz potwierdzi zamówienie drogą elektroniczną. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie. Poprzez wejście na podany w wiadomości link Klient potwierdza autentyczność danych billingowych oraz specyfikację zamówionego towaru.

 4. W przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( towar na indywidualne zamówienie ) klient może zostać poproszony o wpłatę zaliczki.

 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w §3 ust. 3 Regulaminu jest konieczne do przyjęcia i zrealizowania Zamówienia.

 7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 8. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy “O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997r.”
 9. Sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. W tym celu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazują dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o. która w ich imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.” Regulamin dostępny jest pod poniższym linkiem "

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem otrzymania maila o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 3. Orientacyjny termin przygotowania towaru podany jest przy każdym z produktów.

 4. Bieg terminu wysyłki jest liczony od przejścia zamówienia do realizacji. Zamówienie przechodzi do realizacji w godzinach roboczych sklepu.

 5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Wysyłka kurierem odbywa się codziennie do godz. 13. Orientacyjny czas dostawy to 1-2 dni robocze. 

 6. Dostawa przesyłek powyżej 30 kg , oraz przesyłek paletowych odbywa się pod wskazany adres. Cena za transport wówczas nie uwzględnia wniesienia towaru np. na piętro.

 7. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (zwykle 1-2 dni robocze).

 8. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi poniżej. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.

 2. Sklep Topsanit.pl akceptuję niniejsze formy płatnośći za zamówienie:
  - przelewem na konto nr 97 1050 1445 1000 0092 0086 3265
  - za pobraniem u kuriera
  - gotówką przy odbiorze osobistym w wyznaczonym punkcie odbioru. W punkcie odbioru nie ma terminala do kart.
  - przelewy24, płatności kartą.

 3. W przypadku opcji przelewy24, płatności kartą informujemy, iż Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium RP.

 2. Klient powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nim ciąży w przypadku odbioru przesyłanego towaru. Dostawa towaru za pośrednictwem kuriera wymaga dopełnienia wszelkich formalności, które są wymagane przez tą formę dostawy.

 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera zalecamy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane prosimy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad sprawdzania stanu przesyłki uregulowane są w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie przewozowym.
  - Kodeks Cywilny Art. 545.
  § 1. Kodeksu Cywilnego : Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

  § 2. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. ( Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 ) Ustalenie stanu przesyłki, dochodzenie roszczeń
  Art. 74.
  1. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
  2. Ustalenia protokolarne powinny być dokonane w obecności uprawnionego, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo nie zgłosi się on w wyznaczonym terminie, przewoźnik dokonuje ustaleń w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
  3. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
  4. Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.
  5. Jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie.
  6. W razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.
  Art. 75
  1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.
  2. Reklamacje lub wezwanie do zapłaty uważa się za bezskuteczne, jeżeli dłużnik nie zapłacił dochodzonych należności w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
  3. Roszczenia przeciwko przewoźnikowi przysługują:
  1) z tytułu umowy przewozu osób, zabieranych przez nie rzeczy oraz z tytułu umowy przewozu przesyłek bagażowych - podróżnemu, a
  przy przewozie grupowym - organizatorowi i uczestnikom, z tym że:
  a ) organizator jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
  grupowego, umowy o przewóz przesyłki bagażowej (art. 32), jak również roszczeń o różnicę należności, z wyjątkiem roszczeń
  przysługujących uczestnikowi (lit. b),
  b) uczestnik jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu szkód, różnicy należności w związku z przewozem zabranych przez siebie
  rzeczy oraz indywidualnie zawartej umowy przewozu przesyłki bagażowej,
  2) z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych:
  a) o zwrot należności lub jej części - nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, który z nich dokonał zapłaty,
  b) o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu - nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo
  rozporządzania przesyłką,
  3) z tytułu innych stosunków prawnych określonych w ustawie lub przepisach wydanych w jej wykonaniu - podmiotowi takiego stosunku.
  Art. 76.
  Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
  1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3)ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  4)szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 4. W przypadku zamówień realizowany z opcją odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w ciągu 14 od daty poinformowania przez sklep o skompletowaniu zamówienia. Jeżeli w terminie odbiór jest niemożliwy, Klient powinien poinformować sklep podając inną datę odbioru.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni kalendarzowych (podstawa prawna: art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. ( art. 30 ust 2 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Wskazane w powyższym paragrafie prawo umów sprzedaży zawieranych z konsumentem, stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Termin na odstąpienie od umowy liczy się od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecia przez niego wskazaną, nie będącą przewoźnikiem ( moment otrzymania towaru przez Klienta ) Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827

 2. Termin wskazany w poprzednim punkcie liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecia przez niego wskazaną, nie będącą przewoźnikiem, a gdy sprawa dotyczy świadczenia usługi od dnia zawarcia umowy. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na swój koszt na adres siedziby Sprzedawcy w terminie nie późniejszym niż 14 dniu od odstąpienia od umowy. Do przesyłki zwrotnej prosimy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile odesłanie towaru następuje w terminie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy tj. w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecia przez niego wskazaną, nie będącą przewoźnikiem ) oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić całą kwotę łącznie.  Podstawa prawna : art. 28 ust. 1 i 34 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Sklep dokonuje zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, jednakże może wstrzymać się z zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Podstawa prawna: art. 32 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
  rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą
  wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
  innymi rzeczami;
  - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
  dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma
  kontroli;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
  przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części
  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
  dodatkowych usług lub rzeczy;
  - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - zawartej w drodze aukcji publicznej;
  - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii,
  usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
  okres świadczenia usługi;
  - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
  zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
  odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

§ 8 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na skrzynkę e-mail sklep@topsanit.pl, bądź pocztą tradycyjną.

 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) .

 3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 4. W przypadku stwierdzenia przez klienta wady fizycznej towaru powinien on zgłosić Sprzedającemu rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji jego zobowiązań. Wzory przykładowych pism znajdują się na dole regulaminu.

 5. Klient nie może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny jeśli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 6. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 7. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne jeśli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z Kodeksu Cywilnego ulegają przedawnieniu w ciągu 1 roku od dnia stwierdzenia wady, z tym że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Klientowi.

 8. Powyższe regulacje nie naruszają praw Klienta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie towaru na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 9. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź pocztą według danych kontaktowych podanych w preambule Regulaminu. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr kontaktowy telefonu, nr zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.

 10. Wszystkie zwroty prosimy uzgadniać wcześniej drogą emailową: sklep@topsanit.pl ze Sprzedającym.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C, 31-539 Kraków, ul. Żółkiewskiego 12a

  Topsanit.pl informuję, iż zbióry danych zostały zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzane dane: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Numer NIP, Adres e-mail, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Telefon, Adres dostawy (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), Dane do faktury (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj) Podanie powyższych danych jest warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym Topsanit.pl

 2. Podczas składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy “O ochronie danych osobowych” z dnia 29.08.1997r.”
 5. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę Sprzedający ma prawo do wysyłania na jego adres poczty elektronicznej Newslettera oraz informacji o promocjach i produktach w Sklepie. Zgoda na otrzymywanie Newslettera może zostać wycofana w każdym czasie.

 6. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C. ul. Żółkiewskiego 12A NIP: 6751505962 REGON:123183761

 7. Pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Z plików cookies korzystać mogą również współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji naszego serwisu. Nie będzie można między innymi zalogować się na własne konto użytkownika.

 8. Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  - Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

- Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

- Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

- Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

- Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj.

- Jeżeli korzystasz z innej przeglądarki, przejdź do sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z producentem
przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 2. Informacje, opisy oraz zdjęcia produktów umieszczone na stronie, stanowią własność Sprzedającego Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych bądź innych bez pisemnej zgody właściciela.

 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 4. W stosunku do przedsiębiorców spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Data opublikowania regulaminu 23.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzory pism

 

 

Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru

Miejscowość, data

Do

www.topsanit.pl

Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C.

ul. Żółkiewskiego 12A

31-539 Kraków

NIP: 6751505962

 Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……towar obarczony jest wada fizyczną w postaci niezgodności z umową poprzez ___________. Wada fizyczna została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 560 ust. 2 Kodeksu Cywilnego usunięcia wady fizycznej poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

Wzór reklamacji dotyczącej odstąpienia od umowy

Miejscowość, data

www.topsanit.pl

Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C.

ul. Żółkiewskiego 12A

31-539 Kraków

NIP: 6751505962

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……..… towar obarczony jest wada fizyczną w postaci niezgodności z umową poprzez ___________. Wada fizyczna została stwierdzona w dniu ………………………... Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 560 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny

Miejscowość, data

www.topsanit.pl

Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C.

ul. Żółkiewskiego 12A

31-539 Kraków

NIP: 6751505962

 Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar obarczony jest wada fizyczną w postaci niezgodności z umową poprzez ___________. Wada fizyczna została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 560 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru

Miejscowość, data

www.topsanit.pl

Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C.

ul. Żółkiewskiego 12A

31-539 Kraków

NIP: 6751505962

 

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar obarczony jest wada fizyczną w postaci niezgodności z umową poprzez ___________. Wada fizyczna została stwierdzona w dniu ………………………... Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 560 ust. 2 Kodeksu Cywilnego usunięcia wady fizycznej poprzez wymianę towaru na nowy.

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

www.topsanit.pl

Andrzej Vrobel, Paweł Mochol Topsanit.pl S.C.

ul. Żółkiewskiego 12A

31-539 Kraków

NIP: 6751505962

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 odstępuje od umowy sprzedaży zawartej na odległość w dniu _________, nr Zamówienia ________________________, dostarczonego w dniu ___________________

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr.........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

podpis Konsumenta

 

 

 

 


 

 

 

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl